Zase nám chalupa o kousek povyrostla.

Děkujeme stavební firmě pana Kudrny, že se snaží bojovat s nepřízní počasí, hlavně s jílovitým blátivým terénem.

Řešíme první problémy

Z fotek je vidět, že není dodržen předpis Ytongu o napojování příček! ne kapsy, ale mají být pásky. Svislé spáry mají být promaltovány a těsně, je tam spoustu mezer kde se používá montážní pěna.

  • nedodržení napojování příček systémově pomocí nerezových pásek bylo řešeno na posledním KD, který byl 31.5. v odpoledních hodinách. Návrh řešení (opravy) spočívá v tom, že do již připravených kapes budou do maltového lože uloženy nerezové spojovací pásky a následně bude kapsa zazděna. Svislá spára stěna-příčka bude provedena se svislou promaltovanou spárou s povrchovou úpravou cementovou stěrkou se sklotextilní výztužnou síťkou
  • v případě nepromaltovaných svislých spár obvodového zdiva vyplněných PUR pěnou – to je samozřejmě částečně problém, ale nic zásadního u jednopodlažního objektu. Dle  sdělení prováděcí firmy šlo o minimalizaci prořezu u ostění oken při zdění „proti sobě“. Toto je jen a jen o přesnosti měření a řezání bloku. Předělávat ovšem znamená zbourat celý dům, což asi opravdu není nutné.