Konečně jsme se dostali ke stropu. Na dřevěných prknech máme již několik týdnů OSB desky, ve spojích pero – drážka jsou samozřejmě zatmeleny. Budou tvořit vzduchotěsnou rovinu. Proto jsme je pečlivě natřeli ještě barvou. Teď jsme se pustili do přelepení všech spojů páskou ProClima.

Obvodové zdi nám zedníci vystěrkovali. Po obvodu stropu jsme je ještě napenetrovali oblepili dokola parotěsnou páskou.

Po lepící fázi se můžeme pustit do fáze koulecí. A že máme co koulet. Rolí s vatou Isover je plná půda. Postupně je klademe ve čtyřech vrstvách, abychom dosáhli celkové vrstvy 70cm.